Tiedotteet


HIRVENJUOKSUT keskiviikkoisin ampumaradalla

TRW !

Vuosikokus pidettiin 14.2. teatteri Ratikassa. Paikalla oli 32 metsästäjää. Mikko Juntunen valittiin jatkamaan puheenjohtajan tehtävässä kolmivuotiskaudeksi 2024 - 2027. Kokouksessa käsiteltiin normaalit vuosikokousasiat. Rahatilanteesta todettakoon se, että yhdistys on maksanut rakentamisen aikaisen velan vuoden 2023 aikana.

Uusi hallitus on kirjattu tuonne Yhdistys-välilehden osioon.


TRW !
Hirvenmetsästyksen johtajille ja muille asiasta kiinnostuneille järjestetään koulutus /
kokemusten vaihtotilaisuus Suomussalmen nuorisoseuran talolla Torstaina
5.10 klo 18.00 alkaen.


Asialistalla myös informaatiota hirvenmetsästyksen yhteisluvista.

Kahvethi juuvaan virman piikkiin

T Ale.


Suunnitelma tapahtumista 2023

1. Ampumakokeet Suomussalmella v. 2023

Ampumakokeisiin tulee ilmoittautua 2 tunnin kuluessa
kokeen alkamisesta. Suoritusmaksu 20 euroa / sarja. Käteismaksu.

Ammunnat Käärmekankaan ampumaradalla

Huhtikuu

la 1.4. klo 10.00 alkaen

la 15.4. klo 10.00 alkaen

la 22.4. klo 10.00 alkaen

Elokuu

la 5.8. klo 10.00 alkaen

la 19.8. klo 10.00 alkaen

la 26.8. klo 10.00 alkaen

Syyskuu

la 9.9. klo 10.00 alkaen

to 21.9. klo 10.00 alkaen

la 23.9. klo 10.00 alkaen

ke 27.9. klo 10.00 alkaen

la 30.9. klo 10.00 alkaen

Jousikoe la 26.8. klo 10.00 alkaen Käärmekankaan ampumaradalla

Ammunnat Hossan ampumaradalla la 22.7. ja la 12.8. klo 10 alkae

2. Metsästäjätutkintoon
valmistava koulutus yhteistyössä Kianta-opiston kanssa 20.3 - 24.3.2023 päivittäin
klo 18 - 21 Kianta Opiston Alvari.


3. Metsästäjä tutkinnot 28.3. , 4.4. , 11.4. , 17.7. ja 24.7.2023 klo 18.00 Kianta-opiston
Kuukkeli – luokassa.


Tutkintomaksu 20 € KäteismaksuAmpumakisa2022

28.7. järjestettiin riistanhoitoyhdistyksen ampumakilpailut. Kisaan osallistui 3 kilpailijaa.

Tulokset: Hirvi

1. Risto-Matti Pyykkönen

2. Olli-Pekka Pyykkönen

3. Heikki Manninen

Kivääri:

1. Risto-Matti Pyykkönen

2. Olli-Pekka Pyykkönen

3. Heikki Manninen

PALAUTETTA AMPUMARADAN KÄYTTÄJILLE

Kävin patsastelemassa ampumaradalla. Suurella tyytyväisyydellä totesin radalla vallitsevan hyvätasoisen siisteyden. Roskat oli niille tarkoitetuissa paikoissa. Hylsytkin oli pääsääntöisesti korjattu pois lattioilta.

Kohdistusradan taulujen pystypuihinkaan ei ollut enää kiinnitetty tauluja suuressa määrin.

Radalla asiointi on ollut siis asiallista. Suuret kiitokset käyttäjille.

Tilasin kohdistuskoppiin aseen perän alle tulevan nahkatyynyn.
HIRVENJUOKSUJA KESKIVIIKKOISIN

Suomussalmen urheiluampujat järjestää keskiviikkoisin hirviurheilutapahtumia kesän aikana kohdistusradalla.

TIETOA HIRVILUVAN HAKIJOILLE 2022

Suomen Riistakeskus velvoittaa riistanhoitoyhdistyksiä tiedottamaan tekemistään hirviverotussuunnitelmistaan ja päätöksistään luvanhakijoita. Koska koronan takia kokousaikataulut ovat venyneet niin pitkälle, että kasvokkain tapahtuvaa tiedotustilaisuutta ei kiireellisen aikataulun ja edelleen koronaviruksen jyllätessä ole mielekästä järjestää, annamme hirviluvan hakijoille tämän kirjallisen tiedotteen.

Viime keväänä Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen hallitus asetti suunnitelmissaan syksyn metsästyskauden päättyessä jääväksi hirvikannaksi 2,8 hirveä/1000 hehtaaria. Tämä oli hyvin sopusoinnussa alueellisen riistaneuvoston tavoitehaarukan 2,5 – 3,3 hirveä/1000 ha kanssa.

Tämän arvion mukaisesti Suomen riistakeskus myönsi syksyn 2021 hirviluvat.
Leikkausta lupamääriin edelliseen vuoteen verrattuna oli kymmenisen prosenttia.

Asetettu kantatavoitteemme romuttui tänä keväänä Luonnonvarakeskuksen antamissa arviossa, joka Suomussalmella ( Hirvitalousalue HTA 1 Kainuu) oli laskenut yllättäen lukemaan 2,5 hirveä/1000 ha. Tähän lukemaan ovat vaikuttaneet syksyn metsästyksessä tehdyt ja kirjatut näköhavainnot sekä LUKE:n tekemä matemaattinen korjausliike aiempien vuosien arviokäyriin verraten. Onko hirvikanta sitten laskenut niin merkittävästi, että se aiheuttaisi kyseisen laskevan vaikutuksen?

Ruohonjuuritasolla on kuitenkin havaittavissa se, että ainakin metsätuhoilmoitusten määrä on vähentynyt ja vuoden 2021 aikana tehdyt arviotarkastukset (Rhy:n edustaja mukana) kielivät, että aivan tuoreet tuhohavainnot ovat vähentyneet. Kun hirvenmetsästyksen suunnittelussa on ainoana faktana otettava huomioon Luonnonvarakeskuksen antamat lukemat, tämä tietää suunnittelussa hirvilupien tuntuvaa vähenemistä, eli antamatta mitään kappalemäärälukuja, noin 20 %:lla. Niinpä riistanhoitoyhdistyksen hallitus hirvitalousalueen kokouksessa tuli siihen päätökseen, että tulevan metsästyskauden jälkeen jääväksi hirvikannaksi tavoitellaan 2,6 hirveä/1000 hehtaaria. Kaikkia metsästäjiä asia ei tietysti miellytä, mutta missään nimessä tietoisesti hirvikantaa ei tule päästä painumaan alle 2,5/1000 ha, jolloin kannan biologinen rakenne ja tuotto vaarantuisivat. Tämä asia on vain karvaasti hyväksyttävä.

Rhy:n hallitus kokouksessaan teki myös hirvitalousaluetta koskien päätösesityksen riistakeskukselle, että (HTA 1) Suomussalmen aluetta ei jaettaisi lainkaan eriasteisiin verotuslohkoihin, vaan koko hirvitalousalueella verotus olisi 0,8 hirveä/1000 ha. Samalla hallitus esittää aikuisehdon määräämistä hirvilupiin, ja tavoitteellisen vasaosuuden tulisi olla vähintään 40 %. Hallituksen käsityksen mukaisesti tällä olisi suotuisa vaikutus hirvikannan hienoiseen kohottamiseen ja ikävääristymän estämiseen.
Muistutettakoon vielä, että lupia ei myönnä riistanhoitoyhdistys, vaan viranomaispäätöksellään Suomen Riistakeskus. Kuitenkin luvanhakijoiden ei tarvitse välttämättä itse ryhtyä priorisoimaan hakemiaan lupamääriä, vaan Riistakeskuksen päätöksentekijät myöntävät luvat

omilla matemaattisilla perusteillaan.


Hyvää kevättä!

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus


VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään teatteri Retikassa 6.4.2022 klo 18.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17. Valtakirjan mukana on esitettävä valtakirjan antajan metsästyskortti tai muu luotettava selvitys metsästyskortin voimassaolosta.


TIEDOTE 7.2.2022

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS SIIRTYY

Kuten olette varmaankin huomannut, niin vuosikokousilmoitusta ei ole Ylä Kainuu-lehdessä näkynyt. Väistellään Koronaa myös mekin osaltaamme. Kokouksen todennäköinen pitoaika on huhtikuun alkupuoliskolla.

Kokouksessa perinteisesti muistetaan menestyneitä pienpetopyytäjiä. Lisäksi arvotaan pyyntirautoja kaikkien osallistujien kesken.

Ilmoittakaapa Suomussalmen alueelta pyydettyjen pienpetojen määrät toiminnanohjaajalle. Siitä on myös muistutus vuosikokousilmopituksessa.

Kokousilmoitus tulee Ylä Kainuu lehteen.


KOHDISTUSRATA ON VALMIS

Työt kohdistusradalla on saatu pientä hienosäätöä lukuunottamatta päätökseen. Kohdistuskopin meluvaimennustarvikkeet saapuvat parin viikon sisällä.

Rata on käytössä entisillä periaatteilla.

Muista sallitut ampuma-ajat.

Pidetään huoli radan siisteydestä.

Viedään omat hylsyt mennessä pois.

Palava roska rosklaatikkoon.

Taulukehikoiden pystypuihin ei laiteta tauluja.Koulutus ampumakokeen vastaanottajille 25.8. klo 18 - 20

Nettikoulutus johon voi osallistua myös ampumaradalla.KOHDISTUSRATA POIS KÄYTÖSTÄ

Rakentaminen on alkanut kohdistusradalla, joten käyttö työpäivinä päiväsaikaan ei ole mahdollista.

HIRVIRADAN HÄIRIÖTILA ON KORJATTU 6.7.2021

HÄIRIÖ HIRVIRADALLA

Liikemaaliradassa on vikatilanne ja näinollen rata ei ole käyttökunnossa.

Vikaa tutkitaan ja rata pyritään saamaan käyttökuntoon mahdollisimman pian.


LÖYTÖTAVAROISTA !

Ampumaradalle jää toisinaan käyttäjiltä vaikka minkälaisia tavaroita.
Löytötavaroita kerätään pois ulkotiloista sisälle lukkojen taakse. Mikäli olet unohtanut / tiputtanut jotakin varusteitasi ampumaradalle, niin kannattaa kysästä toiminnanohjaajalta tai ampumaratavastaava Pentti Helttuselta.

Tänään 14.6.2021 olen korjannut talteen esineen kohdistusradalta.

T. Toiminnanohjaaja P. 040 7359700

SUOMUSSALMEN RIISTANHOITOYHDISTYS

Vuosikokous 29.6.2021 klo 18.00 Suomussalmen Nuorisoseuran talolla.

Kokouksessa käsitellään riistanhoitoyhdistyksen työjärjestyksen mukaiset asiat.

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00. Valtakirjan mukana on esitettävä kuva tai
kopio valtakirjan antajan maksetusta metsästyskortista.

Kahvitarjoilu

Tervetuloa
AMPUMAKOKEISIIN MARS tiedote 12.4.2021

Kevään ampumakokeet ovat alkaneet jouhevasti. Kokeeseen osallistujat ovat kiitettävästi huomioineet Koronan aiheuttamat erityistoiveet.
Maskit ovat olleet kiitettävästi käytössä. Siitä teille kaikille suuret kiitokset.

Meillä on tänä vuonna suoritettava arviolta 1000 – 1200 ampumakoesarjaa. Viimevuoden rästit ja tämän vuoden suoritusvuorolaiset pitäisi saada ajan tasalle. Vuosittain meillä on ammuttu 500 – 600 ampumakoesuoritusta, sieltä nämä luvut tulevat.

Armovuotta kokeen voimassaolon jatkoaikana ei näillä näkymin ole tiedossa.

Vuodelle 2021 suunnittelimme 16 luotiaseen ampumakoetta, lisättiin arkipäivän ammuntojakin joukkoon. Tasaisen vauhdin taulukolla pitäisi siis kerralla olla suoritettuja ampumakoesarjoja 62-75. Kolmen ampumapäivän suoritusmäärä on nyt yhteensä 134 sarjaa. Olemme siis pahasti
jäljessä tavoitteesta. Tällä menolla syksyn ammunnoissa voi tulla ruuhkaa.


Käykää siis ampumakokeessa nyt kevään hyvien kelien aikana.


Pysytään terveinä.

T AleTiedote hirvilupien hakijoille Suomussalmella 6.4.2021

Suomen Riistakeskuksen ohje hirvieläinkantojen verotuksen
suunnittelusta
edellyttää, että hirvitalousalueiden verotussuunnitelmista
tehdyistä päätöksistä pitää tiedottaa hirvieläinluvan hakijoita ennen
luvanhakuprosessin alkamista. Tältä osin Kainuun hirvitalousalueen 1:n
(käytännössä Suomussalmen kunnan alue) hirviverotussuunnitelmat on tehty
Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen pitämässä kokouksessa 30.3.2021. Koska
mitään kuulemistilaisuuksia ei koronaepidemian aiheuttamien suurempien
kokoontumisrajoitusten takia voida pitää luvanhakijoille, joudumme asian
tiedottamaan näin sähköisesti.

Kainuun alueellinen riistaneuvosto (ARN) on päätynyt
suosittamaan HTA 1:n jäävän hirvikannan kooksi metsästyskauden lopussa
haarukkaa 2,5 – 3,3 hirveä per 1000 hehtaaria. Viime syksyn metsästyskauden
jälkeen Luonnonvarakeskus on arvioinut, että Suomussalmella elää n. 1500 hirveä,
mikä tarkoittaa 2,85 hirveä/1000 hehtaaria.


Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen hallitus on päätynyt
esittämään Riistakeskukselle
, että tulevan metsästyskauden jälkeen
hirvikannan koko voisi olla vaihteluvälillä 2,7 – 2,9 hirveä/1000 hehtaaria,
mikä tietäisi sen, että alhaisemmassa (2,7) skenaariossa lupamäärä hieman
nousisi tai säilyisi lähes aiemman kokoisena ja (2,9) korkeammassa skenaariossa
lupamäärä tulisi putoamaan. Talvehtivan kannan osalta viime metsästyskauden
jälkeisestä lukemasta tultaisiin jonkin verran alaspäin. Missään nimessä hirvikannan
kokoa ei haluta nostaa metsä- ja liikennevahinkojen välttämiseksi.

Tarkkoja lupamääriä ei kannata ryhtyä tässä vaiheessa
määrittelemään, koska viime kädessä luvanmyöntäjä Riistakeskus sinetöi
lopulliset lupamäärät.


Rhy:n hallitus esittää Riistakeskukselle, että aikuisehto
otetaan mukaan hirvilupia myönnettäessä. Vaikka jotkut ovat kritisoineet ehtoa,
hallitus näkee kuitenkin sen hyvänä hirvikannan rakenteen säilyttämiseksi.
Turhanaikainen hötkyily muuttaa sääntöjä vähän väliä katsottiin
harkitsemattomaksi. Aikuisehdolla ei ole merkitystä vasojen saaliiksi
saamiseen, jos vasoja ei metsästetä, niitä ei myöskään saada saaliiksi. Toinen
asia on tietysti niillä alueilla, joilla vasoja ei ole.Suomussalmella metsästysalue esitettiin jaettavaksi kanteen
lohkoon. Näljängän lohkon muodostaisi Taivalkosken ratalinja – Lylykyläntie ja
kunnanraja. Täällä lohkolla verotus olisi 1,5 luokkaa/1000 hehtaaria. Itäisen
lohkon alue kattaisi loput Suomussalmen kunnasta. Tällä alueella verotus oisi
eri skenaarioissa 0,9 -1,0 hirveä/1000 hehtaaria.

Yksityistiet

Yksityistiet ja niiden tieoikeudenkäyttö metsästyksessä
ovat aiheuttaneet keskustelua
. Yksityistiet (Yksityistielaki 3§) kannattaa
ottaa metsästysseurueissa huomioon metsästystä suunniteltaessa. Yksityisteille
voi asettaa passituksia, kunhan luvat on kunnossa ja huomioidaan kaikkien
tiellä liikkuvien turvallisuus. Usein yksityistiet ovat ainakin paikallisten
metsästysseurueiden jäsenten rasitteena, jolloin tien käyttö on mutkattomampaa.Kuitenkin yksityisteiden käytöllä metsästykseen on otettava
huomioon erinäisiä asioita. Yleensä sellaisille yksityisteille, jonka
vaikutuspiirissä on useampia maa- tai kiinteistönhaltijoita, on perustettava
tiekunta. Erityisesti tämä liittyy yhteiskunnan avustusten saantiin. Tiekuntaan
valitaan hoitokunta
. Joillakin yksityisteillä on osakkaana myös
Metsähallitus. Täytyy muistaa, että metsähallitus ei yksin voi sanella yksityistien
käyttöä. Se on vain yksi osakas osuuksiensa mukaisesti tiekunnan hallinnossa.
Tiekunta on elin, joka antaa suuntaviivat tien käytölle. Tiekuntaa johtaa tiekunnan
kokouksessa valittu toimitsijamies.Tiekunnan ulkopuolisten tien käyttö on luvanvaraista (Yksityistielaki
28§). Lupa on haettava tiekunnan hoitokunnalta. Yksityistien hoitokunta voi
jossakin tapauksessa kieltää tai rajoittaa tien käyttöä tai jopa sulkea tien.
(Yksityistielaki 29§). Vaikka poikkeuksia onkin, jokaisen metsästysseurueen
kannattaa hankkia omalle metsästystoiminnalleen aina tiekunnan lupa, tai
suostua maksamaan korvausta tien käytöstä, tai mikäli tien käytöstä tielle
aiheutuu korvattavaa vahinkoa, on vahingon aiheuttaja tienkäyttäjänä velvollinen
vahingonkorvaukseen.Poikkeuksia tien ”vapaalle” käytölle on myös olemassa
silloin kun yksityistien rakentamiseen tai korjauksiin on saatu kunnan tai
valtion avustusta, rajoitettu tiekunnan oikeus on 10 vuotta. (Yksityistielaki
85§) Samoin niillä yksityisteillä, joiden kunnossapitoon saadaan kunnan tai
valtion avustusta, mm. tien sulkemiseen on tiettyjä rajoitteita.Vailla yhteiskunnan korvauksia oleva yksityistie voidaan
sulkea vain tiekunnan luvalla tai päätöksellä, joka on otettava huomioon myös
metsästyksessä. Niillä yksityisteillä, joiden kunnossapitoa kunta avustaa, lupa
tien sulkemiseen on saatava kunnalta.Erilliset yksityisomistuksessa olevat yhden mökin tai
asumuksen mökkitiet ovat paikkoja, minne ei missään nimessä ilman kiinteistönomistajan
lupaa pidä mennä metsästämään.Yksityistien käyttö ei saa aiheuttaa haittaa tien
osakkaille. Toivottavasti yksityisteiden käytöstä ei synny riitaa, tai teillä
liikutaan siten, että vahinkoja teiden rakenteisiin ei synny, vältytään
suuremmilta episodeilta.Jokaisen metsästysseurueen kannattaa tutustua metsästystä
koskeviin lakeihin ja myös yksityistielakiin! Yllä oleva epistola on vain
avaukseksi!TIEDOTE 23.3.2021

Ampumakokeet Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen
ampumaradalla alkavat suunnitelman mukaisesti erityisjärjestelyin 27.3.2021

Ampumakokeissa noudatamme aluehallintoviraston Koronan takia antamia määräyksiä.

Ohjeita kokeeseen tulijoille:

Älä tule sairaana tai oireisena ampumapaikalle.

Ampumaradalle tulijoiden lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan.

Varaudu odottamaan vuoroasi autossa.

Varaa koemaksua varten 20 euron seteleitä riittävästi.

Käytä maskia. Suoritusten maksamisen yhteydessä on käytettävä käsidesiä.


Mahdollisista muutoksista ilmoitamme tämän palstan tiedotteilla.

Pysytään terveinä

T AleTIEDOTE 25.1.2021 VUOSIKOKOUS ??

Riistakeskus on suositellut riistanhoitoyhdistysten vuosikokouksien siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Siirtämisellä halutaan ehkästä kulukutauvin leviemistä.

Kokousajankohta ilmoitetaan oma-riista viestillä yhdistyksen jäsenille. Lisäksi tiedon kokouksesta saa myös riista.fi-sivuston tapahtumahausta.

Kokouksesta ilmoitetaan myös perinteisesti Ylä-Kainuu lehdessä.

Tiedote 19.1.2021

Hirvennahkojen keräys tuotti 340 nahkaa jalostettavaksi.

Nahkat on noudettu tänään, ja tiedot nahkojen luovuttajista on toimitettu ostajalle.

Rahat tulevat seurojen tileille lahiaikoina.


JOULUNODOTUSTUNNELMIA

Jahtisyksy kääntyy kohti joulua. Muutama ajankohtainen asia:

Hirvennahkojen keräyspaikka Kurimon alueella on edelleen toiminnassa. Toimittakaa nahkat pikapuoliin keräyspaikalle. Ostaja kävi viimevuonna hakemassa ensimmäisen erän jo ennen joulua. Tämän syksyn noudosta ei vielä ole ollut puhetta, voi tulla lyhyelläkin varotusajalla.

Ampumaradasta:

Toimisto/huoltorakennus on siis valmistunut. Toteutus onnistui huomattavasti alle kustannusarvion. Riistanhoitoyhdistys ei tehnyt konkurssia eikä myöskään velkaantunut pahasti. Tukirahoja on saatu tilille, ja talous on kunnossa.

Hallitus mietti käyttämättä jääneiden tukirahojen käyttömahdollisuuksia.

Olemme suunnitelleet kohdistusradan rakenteiden parannusta ja piha-/ tiestöalueen kunnostamista. Elykeskus hyväksyi meidän hakemuksen, joten työt alueen kehittämiseksi jatkuu ensi kesänä.

Kohdistusradan ampumakoppi hävitetään, ja paikalle rakennetaan asianmukainen ampumakoppi kunnon äänieristyksillä. Pystyampumapaikka katetaan ja nykyisen kohdistuspenkin paikalle rakennetaan ratavarasto. Tiestö ja parkkipaikka kunnostetaan murskekerroksella.

Huoltorakennus on yhdistysten käytössä tarvittaessa. Varaukset toiminnanohjaajan kautta hyvissä ajoin, jotta ehditään nostaa lämmöt kohdilleen, sekä suorittaa auraukset. Rakennuksessa on nyt talvella peruslämpö.

Pysykää terveinä, muistakaa Koronan peijoonin vaarat.

Toivotan kaikille hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta 2021.

Toiminnanohjaaja
HIRVIJAHDIN ALOITUSTUNNELMIAKesä meni huristen ja rakenneltiin…. Riistanhoitoyhdistyksen rakennusprojekti ampumaradalla oli onnistunut voimainponnistus. Uusi uljas Paviljonki on käyttöönotettu, pihatyöt odottaa vielä hienosäätöä. Alueen kehittämiseksi on uusia suunnitelmia ensi vuodelle.

Suuret kiitokset yhdistysten lähettämille talkoomiehille,
ilman teitä ja taitavaa kirvesmiestä projektia ei olisi saatu noin sujuvasti toteutettua.

Hirvijahdin aloituspäivä lähenee. Hyvästä yrityksestä huolimatta aloitus on vanhan asetuksen mukainen. Valtakunnallinen riistaneuvosto vei eteenpäin Kainuun riistanhoitoyhdistysten yksissä tuumin tekemää hirvenpyynnin aloituksen aikaistamisaloitetta. Hanke eteni ministeriön esitykseen saakka. Sitten joku keksi viedä sen oikeusministeriöön, ja siellä hoksattiin, että
hirviluvat on kirjattu alkavaksi 10.10. Ei siis voida muuttaa asetusta. No, jospa ensi vuonna sitten. Kiitämme asiaa eteenpäin vieneitä henkilöitä hyvästä yrityksestä.


KORONA vaikuttaa myös meidän toimintaan. Hirvenmetsästyksen johtajille suunnattua perinteistä johtajapalaveria ei tänä vuonna järjestetä. Hirvijohtajille on tarjolla
videokoulutuksia riista.fi sivuston kautta, käyttäkää hyväksi asioiden kertaamiseen.

Hirviporukoiden kokoontumisissa kannattaa noudattaa terveysviranomaisten antamia kokoontumisohjeita.

Majatiloihin sullouduttaessa kukaan ei voi olla satavarma kantaako koronavirusta ja näin ollen altistaa virukselle koko porukan. Positiivisen tartunnan ilmetessä jossakin seurueen jäsenessä koko seurue on viranomaispäätöksellä kaksi viikkoa pois pelistä. Suosittelemmekin kokoontumisten järjestämistä väljissä ulkotiloissa. Ainakin näin voimme varautua pahimmalta.

Korona on syytä muistaa koko metsästyksen ajan. Jahti kokoaan metsästäjiä ympäri Suomen. Vaikka me täällä Suomussalmella olemme saneet olla ilman virallisia koronatartuntoja, ei meidän ole syytä olla huolimattomia

Hirvilupien suuresta määrästä on riistanhoitoyhdistyksen johtoa kohtaan kantautunut kritiikkiä. Sen kestämme. On esitetty, että nyt ammutaan hirvikanta piloille. Täytyy muistaa, että hirviluvista päättää Suomen Riistakeskuksen lainvoimaiset päättäjät, eikä riistanhoitoyhdistyksen hallituksella tähän ole esittäjän kummempaa merkitystä. Riistanhoitoyhdistys perustaa esityksensä hirviverotuksesta Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioihin ja suosituksiin, kuunnellen samalla myös liikenneviranomaisten ja metsänomistajien
kantoja.

Paikallisessa hirviverotuksessa täytyy nyt kuunnella järjen ääntä. Mikäli jollakin alueella kanta näyttää hupenevan olemattomiin, metsästys on voitava myös lopettaa, vaikka lupakiintiö sen sallisikin. Vastuu on siis teillä – arvon metsästäjät. Vaikka hirvet liikkuvatkin suurilla alueilla,
metsänomistajien toiveita ongelmaeläimien poistosta taimikoiden tuhoamisessa on
kuunneltava. Näin säilyy yhteisymmärrys metsästäjien ja maanomistajien kanssa parhaiten.

Hirvihavaintoja ainakin alueemme lounaiskulmalla on työtehtävissä ollut lähes päivittäin. Mielenkiintoiseksi metsästyksen kannalta tekee kuitenkin Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien rajaläheisyys, jolloin eläimet saattavat vaihtaa hallintoaluetta tämän tästä.

Uutisten mukaan valtakunnan rajan on syksyn karhujahdin yhteydessä ylittänyt lukuisa määrä metsästyskoiria. Myös hirvenmetsästyksen yhteydessä koirien rajanylitykset ovat mahdollisia. Tästä ei Suomen rajavartiolaitos, puhumattakaan Venäjän vastaavista viranomaisista pidä. Mikäli homma jatkuu tolkuttomana, metsästys raja-alueella voi saada rajoituksia.

Karhukiintiötä hirvijahdin alkaessa on todennäköisesti vielä jäljellä. Takuuvarmasti tässä yhteydessä tulee kohtaamisia hirvien lisäksi myös karhujen kanssa. Olkaa tarkkoja, että mahdollisissa tilanteissa kohteen on laillinen ja luvallinen saaliseläin, ettei jälkitilannetta tarvitse hoitaa poliisiviranomaisten kanssa.

NAHANKERÄYS

Aikaisempien vuosien tapaan riistanhoitoyhdistys on valmistellut hirvennahkojen keräyksen.
Siikarannan teollisuusalueella, osoitteessa Puutie 1, on valmisteltu nahkojen keräyspaikka. Nahkat menee Aristo Oy:lle. Aristo maksaa aikuisen nahkasta 22 € ja vasan nahkasta 10€. Kirjaamismenettely on aikaisempien vuosien mukainen, vihko postilaatikossa. Huolellinen ja ohjeiden mukainen toiminta mahdollistaa toiminnan jatkumisen myös tulevaisuudessa. Keräyspaikka on Suomussalmelaisen yrittäjän tontilla, joten meidän on syytä huolehtia siisteydestä. Siellä on suolat valmiina. Sieltä voitte hakea suolaa jos välivarastoitte nahkoja omilla tonteilla.

Alussa mainitun rakennusprojektin kustannuksiin voi nahkoja toimittavat seurat/seurueet osallistua lahjoittamalla nahkan riistanhoitoyhdistykselle. Kirjaatte pankkitilin sijasta vaikka tekstin: Lahjoitus RHY:lle


Vääkiön alueella Myöhänen ostaa nahkoja myös tänä vuonna. Hän on suoraan yhteydessä alueen seuroihin.

Lopuksi. Hirvirata on käytössä ja aseiden kohdistaminen mahdollista.

Hyvää jahtisyksyä jokaiselle!
Tiedote 31.7.2020

Käärmekankaan ampumaradan hirvirata on taas sähköverkossa.

Ampumassa voi siis käydä. Varaukset entiseen tapaan toiminnanohjaajan kautta. Varaukset pyritään laittamaan näkyville tapahtumakalenteriin.


Tiedote 8.7.2020

Koiranpentu nuorelle metsästäjälle

Koiranpentu luovutettiin Anniina Moilaselle maanantaina ampumaradalla. Ylä-Kainuu lehden toimittajakin oli mukana, juttu lehdessä lähiaikoina.

Suuret kiitokset asiassa mukana olleille: Kasvattaja Pentti Kinnunen ,avainpalvelu Mikko Kyllönen ja Valmakauppa Suomussalmi.

TIEDOTE 2.7.2020


Tapahtumat - osioon ja tapahtumakalenteriin lisätty toteutettavat ammunnat ja kokeet.

TIEDOTE 12.6.

Ulkovuorilautojen maalausta voisi käydä tekemässä viikonlopun aikana.

Maalit ja muut tarpeet löytyy taukovaunusta.

Minulta lisätietoja tarvittaessa.

Ale


TALKOOVUOROTTELU

Käärmekankaan talkoopaleveriin oli saapunut 20 eri seurojen / seurueiden edustajaa. Tämäniltaisen palaveri tuloksena saatiin alustava vuoroluettelo talkootöiden suorittamiseksi.

Viikottain talkoomiehistä huolehtivat:

Vko 23 Ahvela ja Kovajärvi

Vko 24 Kovajärvi

Vko 25 Kylmäjoki ja Martinselkonen

Vko 26 Kuivajärvi ja Kuurtola

Vko 27 Pajusuo

Vko 28 Vuokki ja Näätälä

Vko 29 Ahvela ja Juha Heikkisen seurue

Vko 30 Suomussalmen urheiluampujat

Vko 31 Raate ja Saapaskoski

Päivittäin talkootyövoiman tarve on yleensä pari henkilöä.

Erityistilanteista ja mahdollisista viikonloppuna tehtävistä talkootöistä ilmoitetaan erikseen.

Muistakaa kirjata talkootyötunnit taukovaunussa olevaan kirjanpitoon.

T AleTIEDOTE 30.5.2020. "RUTU KUULUU KOHTA RUUNUN METÄSTÄ" tuommonen sanonta oli joskus aikoinaan.

Maanantaina aloitetaan uuden rakennuksen perustamistyöt. Paikalle saapuu työhön palkattu kirvesmies ja joitakin rakentamistoimikunnan jäseniä.

Maanantai iltana 1.6. klo 18 olisi tilaisuus jossa esitellään tulevaa rojektia seurojen ja muiden yhteistyötahojen edustajille. ( kutsu lähetetty oma-riistan kautta seurojen yhteyshenkilöille aiemmin). Yritetään koordinoida samalla talkootyövoiman jakautumista työvaiheiden tarpeen mukaan.

EU- rahoituksen ( 60% kuluista, n 54000 € ) täysimääräinen saaminen edellyttää noin 450 henkilötyötunnin talkoopanosta. Toivottavasti te, arvoisat Suomussalmelaiset metsästäjät, erilaisten harrastusyhdistyksien jäsenet ja muut yhteisestä asiasta kiinostuneet annatte työpanoksenne tähän projektiin.

MUISTETAAN KORONAN TUOMAT RAJOITUKSET.

T. Ale


TIEDOTE 19.5.2020

KÄÄRMEKANKAAN RAKENNUSPROJEKTIN TALKOOPALAVERI
Rakennusprojekti on nyt aloitusvaiheessa.
Koronarajoitusten hellittäessä kutsun seurojen edustajia Käärmekankaan ampumaradalle talkoopalaveriin 1.6. klo 18.00.

KORONAN rajoitukset huomioiden toivomme paikalle yhtä henkilöä seurasta.
Muistetaan keskinäiset etäisyydet ja jäädään kotiin jos ollaan sairaana.

Palaverissa on tarkoitus koordinoida rakennustöissä tarvittavan talkootyövoiman ajallista jakautumista.

Rakennustyöhön on löytynyt ammattitaitoinen kirvesmies. Työn tarkoituksenmukaisen edistymisen mahdollistamiseksi olisi hänellä hyvä olla apuna joka päivä joku talkootyöntekijä.TIEDOTE 11.5.2020

Koiranpentu tarjolla nuorelle hirvikoiraharrastuksesta kiinnostuneelle metsästäjälle

Suomussalmen riistanhoitoyhdistys ja kasvattaja Pentti Kinnunen lahjoittavat Jämtlanninpystykorvan pennun nuorelle Suomussalmelaiselle metsästäjälle.

Pennut ovat syntyneet 6.5. ja luovutus heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Pentueen emä on Kukonkylän Eve Fi 25879/13 , isä Rukkipuron Kosti Fi 18992/17

Lahjoituspennun saajan on sitouduttava koiran hyvään hoitamiseen ja rodunomaisten ominaisuuksien kehittämiseen, mielellään koiraa tulisi käyttää myös käyttökokeissa.

Lahjoituksen saavalla nuorella tulee olla metsästyskortti ja jäsenyys Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksessä.

Koirasta kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Hakemukseen tulee kirjata perustelut miksi juuri sinä haluat saada lahjoituspennun. Perusteluihin lisäät myös metsästäjänumerosi, missä sinulla on metsästysmahdollisuudet, metsästysseura, yms hyviä perusteluja.

Lisäksi voit kertoa haluatko uros vai naaraspennun.

Lähetä hakemus juhannukseen mennessä osoitteeseen:

Suomussalmen Rhy

Hirvikatu 18

89600 SuomussalmiTiedote 8.5.2020

Tänään riisuttiin ampumaradan huoltorakennuksesta polttokelvoton materiaali.

Rötiskö odottaa kaivinkonetta ja tulitikkuja.

Lisäsin nettisivustoon kuva-albumin jonne pudotellaan kuvia tarvittaessa.

Uuden rakennuksen valmistelut etenee hyvin. Kesäkuun alussa vapautuu myös kokoontumisrajoituksia, 50 hengen kokoontumisia sallitaan. Silloin voidaan kutsua talkoomiehiä kasaan.

Ikkunat on purettu ja kasattu muovin alle. Panin ne Toriin myyntiin 50 eurolla. Josko ne menis sillai kun eivät ilmaiseksi kelvanneet. Mitat 150 x 120.


T Ale
TIEDOTE 4.5.2020

Käärmekankaan rakennusrojekti.

Nykyinen ampmaratarakennus puretaan lähiaikoina pois uuden tieltä.

Oma riista viestipalvelun kautta on lähetetty Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen jäsenille tarjous purettavan rakennuksen tarvikkeista. Varauksia voi ilmoitella allekirjoittaneelle.
TIEDOTE 7.4.2020 HIRVIVEROTUKSESTA


Hirvenpyyntiluvat vuodelle 2020 on haettava Riistakeskukselta huhtikuun loppuun mennessä.

Suomussalmen Riistanhoitoyhdistyksen hallitus on kokouksessaan

tehnyt esityksen pyydettävien eläinten määrästä ja metsästysperiaatteista.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan talvehtiva hirvitiheys on Suomussalmen alueella ylittämässä 3,3 hirven rajaa/1000 hehtaaria kohti. Luku on Alueellisen riistaneuvoston asettaman tiheyshaarukan ylärajalla. Luonnonvarakeskus suosittelee, että Suomussalmen
Riistanhoitoyhdistyksen alueella talvehtivan hirvikannan tiheys olisi
metsästyskauden päättyessä 2,9 hirveä/1000 hehtaarille.

Kokouksessaan Riistanhoitoyhdistyksen hallitus päätyi pitkällisen keskustelun jälkeen siihen, että jäävä tavoitekanta olisi 3,0 hirveä/1000 hehtaarilla. Tämä päätös, mikäli hirvilupien myöntäjä Suomen Riistakeskus päätyy samaan ratkaisuun, tietäisi rajua hirvikannan leikkausta.

Viime vuonna kaadettiin 489 hirveä ja tavoite tulevalle syksylle on 812 hirveä.
Ovatko LUKE:n arviot kannasta oikeat ja kestääkö hirvikanta tämän leikkauksen,
on suuri kysymys!

Taustalla päätökseen on pelko hirvikannan riistäytymisestä liian
suureksi, tätä myötä hirvikolaririski ja metsänomistajien kovat paineet hirvikannan
kurissa pitämiseksi. Luonnonvarakeskus on Metsälehden mukaan arvioinut
hirvieläinten vuosittain aiheuttamiksi metsätuhoiksi kasvu- ja laatutappioina koko
maassa 50 milj. euroa. Tästä korvataan metsänomistajille keskimäärin 1,4 milj.
euroa. Maatalousministeri Leppä on asiasta vihainen.


Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen periaatteet metsästyksen järjestämiseksi ovat seuraavat: Suomussalmen kunnan alue jaetaan kahteen verotuslohkoon, eli Näljängän alue käsittäisi Taivalkosken rautatien ja Pesiönkylä – Joukokylän tien rajaaman läntisen alueen ja muu itäisempi alue olisi yhtenäisenä verotusalueena. Näljängän alueella verotus olisi 2,4

hirveä/1000 hehtaarilta ja muulla alueella 1,5 hirveä/1000 hehtaarilta.


Tavoite jäävän hirvikannan rakenteeksi olisi 1,5 lehmää yhtä urosta kohti. Aiemminkin voimassa ollut aikuisehto pidettäisiin voimassa. Tällä aikuisehdolla, jossa puolet kaadettavista hirvistä olisi vasoja, ehkäistäisiin liiallinen aikuisten hirvien pyynti ja kannustetaan vasojen metsästämiseen. Jotta hirvikanta säilyisi elinvoimaisena tulisi hirviä ampua tasaisesti

molempia sukupuolia, ja myös kaikista ikäluokista.


Mikäli Riistakeskus myöntää hirvenpyyntiluvat RHY:n hallituksen esittämällä tavalla, lopullinen vastuu siirtyy luvanhaltijoille ja jokaiselle liipaisimen puristajalle. RHY:n hallitus toivoo, että hirvikannan käydessä metsästykselle turmiolliseksi, metsästystä niin seuroissa kuin yhteislupien hallinnoissa olisi voitava rajoittaa hirvikannan säilymiseksi.

Hirvilupien hakijoille ongelmalliseksi asiaksi on muodostumassa se, että ampumakokeiden järjestäminen Riistakeskuksen päätöksellä Korona -pandemian takia on kielletty toistaiseksi. Mikäli muuta ratkaisua ei
löydy, tämä tulee aiheuttamaan luvanhakijoiden keskuudessa ongelmia.TIEDOTE 3.4.2020

Ampumakokeet kevään osalta on nyt saanut lopullisen tuomion. Valmiuslain voimassaoloa on jatkettu toukokuulle. Ampumakoe 18.4. on siis peruttu

TIEDOTE 18.3.2020

Ministeriön ja Riistakeskuksen päätösten mukaisesti ampumakokeet perutaan ainakin 13.4. saakka. Koronasta johtuvat kokoontumisrajoitukset tuskin loppuvat nykyisen valmiuslain käyttönottoasetuksen voimassaoloaikana, joten 18.4. suunniteltu ammuntakin todennäköisesti joudutaan peruuttamaan.

TIEDOTE 17.3.2020

Valmiuslain mukana tuli kokoontumisrajoituksia yleisötilaisuuksiin. Hirvikoeammunnat on nyt kriittisen tarkastelun alla. Miten voisimme toteuttaa nämä 3 kevään ampumatilaisuutta yleistä terveystilannetta vaarantamatta? Pyrimme etsimään toimintatapaa toteuttaa koeammunnat suunnitellulla tavalla.

Kokeiden peruminenkin voi olla mahdollista. Se olisi suuri harmi niille jotka odottelivat suoritusta kevään lupahakua ajatellen.


TIEDOTE 14.3.2020

METSÄSTÄJÄKURSSI PERUUNTUU, AMMUNNAT PYRITÄÄN JÄRJESTÄMÄÄN

Suomussalmen kunta kieltää seurojen ja yhdistyksen tilaisuudet kiinteistöissään. Myös Kianta-opiston kurssit on peruttu 31.5.2020 saakka. Myös yleisötilaisuuksia kehotetaan perumaan.

Metsästäjäkurssi on perinteisesti toteutettu yhteistyössä Kianta-opiston kanssa sen luokkatiloissa. Metsästäjätutkinnot on myös pidetty samoissa tiloissa.

Tilojen puuttumisen ja yleisötilaisuuksien välttämiskehotuksen vuoksi joudumme siis perumaan sunnitellun metsästäjäkurssin ja kevään metsästäjätutkinnot.

Pyrimme pitämään riittävän määrän metsästäjätutkintoja ennen syksyn metsästyskauden alkua. Toivottavasti saamme ampumaradan huoltorakennuksen valmiiksi kesän aikana, silloin pitäisimme koetilaisuudet ampumaradalla.

Kokeiden ajankohdista ilmoitetaan näiden nettisivujen lisäksi ylä-kainuu lehdessä.

Kokeeseen on hyvä valmistautua tilaamalla opiskelumateriaalia kotiin.

Kevään ampumakokeet pyritään järjestämään suunnitelman mukaan.

Kokeeseen tulijoiden on tietenkin hyvä tiedostaa tämän kulkutaudin vaatimat varotoimet. Sairaana ei pidä tulla koepaikalle.


TIEDOTE 19.2.2020

SRVA toimijoille koulutusta kevään aikana.

Samalla päivitetään SRVA-tehtäviin osallistuva henkilöstö Suomussalmen alueella.

SRVA kolarihirvi- tehtävissä toimivilta edellytetään ammattitaitoa hirvenpyyntiin, ja ennenkaikkea hänellä tulisi olla kokenut koira joka pystyy tehtävään.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys toiminnanohjaajaan s.postilla: suomussalmi@rhy.riista.fi


TIEDOTE 12.2.2020

Rhy:n vuosikokous oli 11.2. Paikalla oli 33 kokousedustajaa.

Kokouksen merkittävin päätös oli Käärmekankaan huoltorakennuksen uudistaminen. Hallitus valtuutettiin ottamaan rakennusaikaisen käyttöpääoman turvaamiseksi pankkilainaa. Tavoitteena on saada uusi huoltorakennus käyttöön elokuun alkuun mennessä. Tavoite edellyttää ammattitaitoisen kirvesmiehen löytämistä työhön ja tietenkin suurta määrää aktiivista talkootyövoimaa.

Pienpetopyyntikisaan ilmoitti saaliinsa 24 henkilöä. Yhteensä pienpetoja ilmoitettiin saaliiksi 175 kpl. Markku Pöllänen oli saalistanut eniten pienpetoja. Tänä vuonna ilmoitettiin saaliiksi myös 4 hilleriä, joita ei aiemmin ole tilastoissa esiintynyt.

Voittajaa muistetaan lahjakortilla, lisäksi arvottiin 3 lahjakorttia ja 10 pyyntiraudat.

Lahjakortin saivat: Teemu Pyykkönen, Marko Helenius ja Lauri Manninen.

Pyyntiraudat: Tero Vesterlund, Hannu Sirviö, Alpo Lapinlampi, Ilpo Heikkinen, Kalervo Kaltio, Jamo Tolonen, Veli Heikkinen, Miika Maatsalo, Kyösti Huttu ja Heikki Väisänen.

Palkinnot on noudettava maaliskuun loppuun mennessä.

Koulutustilaisuudet ja ampumakokeet kirjataan tapahtumakalenteriin, ne ilmoitetaan myös Ylä-Kainuu lehdessä ja Riista.fi palvelussa.


TIEDOTE 3.2.2020

Vuosikokous lähestyy.

Seurojen mahdolliset esitykset vuosikokoukselle pitää olla toimitettu toiminnanohjaajalle 10.2. mennessä. Kokoustilaisuudessa esilletuoduista asioista ei voida tehdä virallisia päätöksiä.

Muistakaapa ilmoittaa pienpetosaaliit toiminnanohjaajalle.

Pieniä palkintoja jaetaan Rhy:n vuosikokouksessa.TIEDOTE 21.1.2019

Hirvennahkojen keräyksen tulos oli 241 nahkaa.

Luettelo toimittaneista seuroista on tänään lähetetty ostajalle.

Kiitokset yhteistyöstä seuroille, ja ennenkaikkea Kemppaisem Saulille, jonka tontilla keräyspaikka oli.TIEDOTE 10.1.2020

RHY:n vuosikokous 11.2.2020 klo 18.00 Suomussalmen nuorisoseuran talolla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00

Kokouksessa käsitellään lakisääteisten (Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta 8 §) asioiden lisäksi Käärmekankaan ampumaradan huoltorekennuksen uusimista koskevat asiat.


Kokouksessa tehdään päätös rakennuksen uusimisesta ja rakennusvaiheen käyttörahoituksen järjestelyistä.TIEDOTE 20.11.2019

Leader rahoitus Käärmekankaan ampumaradan huoltorakennuksen uusimiseksi on varmistunut. Rakennuslupa hankkeelle saatiin jo alkusyksystä.

Rakennussuunnitelmasta tiedotetaan lisää vuosikokouksessa ja erikseen pidettävässä rakennusrojektin suunnittelu tilaisuudessa.


TIEDOTE 15.5.2019

Kohdistusradan taulukehikot on nyt uusittu. Kiitokset Suomussalmen urheiluampujien ahkerille talkoomiehille.

Tauluja ei saa laittaa taulukehikon pystytolppiin.


TIEDOTE 11.4.2019

HIRVIEN VEROTUSSUUNNITELMA 2019

Luonnonvarakeskus on julkaissut lukuja hirvikannan talvehtivan kannan suuruudesta. Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella talvehtiva kanta on 2,8 hirveä / 1000ha. Viime vuonna luku oli 2,9, joten pienoista laskua tuli viime jahtikauden tuloksena.

Hirvikannan uros/ naaras suhde on 1,51 mikä on hyvä taso.
Verotussuunnitelma 2018 tehtiin 2,9 tavoitetason mukaisesti. Hyvät metsästysolosuhteet edesauttoi metsästyksen onnistumista ja saalis % oli hieman yli 92.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus pohti 9.4. kokouksessaan tulevaa jahtikautta. Päädyttiin esittämään riistakeskukselle talvehtivan kannan tavoitetasoksi 2,85 / 1000 ha ja talvikannan vasaosuudeksi 23 %. Verotuslaskuri antoi tavoitteeksi 408 lupaa tason saavuttamiseksi, ja kun arvioitiin onnistumistodennäköisyys 92 % päästiin 443 lupaan, jota esitetään Suomussalmen kaatolupien määräksi metsästyskaudelle 2019. Vähennystä vuodesta 2018 on 97 kpl.

Aikuisehto esitetään koko alueelle. Suomussalmi jaetaan viimevuotisilla rajauksilla kahteen verotuslohkoon. Poistuma pohjoiselle 1,2 ja etelälle 0,8 hirveä / 1000 ha

Suomussalmella etelälohkon parantunut kehitys huomioidaan siten, että kaatolupien vähennys kohdistetaan ns. pohjoislohkolle.

Riistanhoitoyhdistys piti kaatoluvan hakijoille 10.4. tiedotustilaisuuden. Paikalla oli 28 hirviporukoiden edustajaa.

Tilaisuudessa esiteltiin hirvien verotuksen suunnittelua ja historiaa, sekä onnistumista usean vuoden aikaperspektiivillä. Hirvien vuodenaikainen vaellus aiheuttaaa haasteita hirvien verotukseen. Kainuu näyttää onnistuneen hirviverotuksen suunnittelussa aika hyvin. Kiitos siitä kuuluu paljolti metsästäjille aktiivisesta havaintojen kirjaamisesta. Kun lisäksi kannanarviointimenetelmät ovat kehittyneet ja lentolaskennat tukevat laskuperusteita, on tämä asia aika hyvin hanskassa

Sirpalealueista keskusteltiin. Seuroilla kannattaa huomioida omat ns sirpalealueet, joille he itse eivät tule saamaan hirven pyyntioikeutta. Kaikki palstat olisi hyvä saada metsästyksen piiriin, joten jos jonkin seuran sirpalealue on yhteydessä esim napuriseuran maihin, olisi syytä käydä avoin keskustelu aluejärjestelyistä. Yhteistyö seurojen kanssa tässä asiassa on hyväksi.

Toivotan hyvää kevättä. Pyyntikausi jatkuu.

AleTULEVIA TAPAHTUMIA

Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi alkaa maanantaina 8.4. klo 18 Kianta-opiston tiloissa.

Kurssille voi ilmoittautua suoraan Kianta-opistoon. Myös kurssin alkaessa voi ilmoittautua suoraan kurssipaikalla. Kurssilaisilta peritään Kianta-opiston kurssimaksu.

Hirvenmehtuusta

Infotilaisuus pyyntiluvan hakijoille järjestetään 10.4. Karhulanvaaran koulun auditoriossa. RHY:n hirviverotus suunnitelman ja-esityksen lisäksi katellaan hirviverotuksen suunnittelun perusteita ja historiaa.


TIEDOTE 21.2.2019 Vuosikokouskuulumisia

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.2.2019. Paikalle oli saapunut 37 henkilöä.

Riistapäällikkö Jukka Keränen kertoi ajankohtaisia asioita riistahallinnon rintamalta.
Suomussalmen väki vanhenee, samoin metsästäjäkunta. Nuoria tarvittaisiin mukaan
metsästysharrastuksen pariin. Naismetsästäjiä on viime aikoina tullut lisää,
mikä on positiivinen asia. Metsästysseuroilla on suuri tehtävä antaa uusille
mahdollisuuksia päästä sisään metsästysharrastukseen.

Palkintoja ja huomionosoituksiakin jaettiin

Erkki Mäkeläinen palkittiin vuosikymmenien aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta
hopeisella ansiomerkillä.

Pienpetokisan kolme parasta palkittiin lahjakorteilla ja lisäksi arvottiin 3 lahjakorttia
sekä kymmenet pyyntiraudat kaikkien kisaan osallistujien kesken.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman merkittävin kohta on Käärmekankaan ampumaradan
huoltorakennuksen uudistamisprojektin aloittaminen. Alustavan suunnitelman
mukaan entisen tilalle rakennettava huoltorakennus palvelisi paremmin radan
käyttäjiä ja toimisi kokoontumistilana seuroille ja tarvittaessa myös muille
yhdistyksille. Hankkeen toteuttamiseksi pyritään saamaan myös ulkopuolista
rahoitusta.

Ammuntakokeet alkavat käärmekankaalla 30.3. Tarkemmin ajankohdat selviävät Riista.fi sivujen
tapahtumahaku-osiosta. Sieltä löytyvät myös metsästäjäkurssit ja
metsästäjätutkinnot. Myös näiden sivujen tapahtumakalenteriin tulee samat
tiedot. Myös Ylä-Kainuu lehteen tulee ilmoitus Rhy:n tapahtumista.


PIENPETOKISAN TULOKSET 2018

Saaliinsa ilmoitti 33 pienpetopyytäjää. Kettuja 48, Näätiä 116, Minkkejä 64 kpl, yht. 228

1. Hannu Keränen 32 pienpetoa (1/30/1)

2. Markku Pöllänen 26 pienpetoa (0/19/7)

3. Marko Helenius 24 pienpetoa (12/4/8)

Arpajaisvoitot seuraaville

Lahjakortit:

Jyrki Anttonen, Kyösti Huttu, Tero Westerlund

Pyyntiraudat:

Heli Sirviö, Esko Matero, Veli Heikkinen, Reino Oittinen, Joni Lassila,


Teemu Pyykkönen, Kalervo Kaltio, Antti Oittinen, Ilpo Heikkinen Antti-Jussi Räsänen.


Palkinnot ja arpajaisvoitot voi noutaa toiminnanohjaajaltaTIEDOTE 2.1.2019 PIENPETOKILPAILU

Perinteinen Suomussalmen riistanhoitoyhdistyken pienpetokilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Pyydän metsästäjiä ilmoittamaan vuoden 2018 pienpetosaaliinsa ( Kettu , Näätä , Supi, Mäyrä ja Minkki ) 15.2.2019 mennessä toiminnanohjaajalle. Käytä sähköpostia tai tekstiviestiä.

Kilpailuun hyväksytään henkilön itse ampumat tai omilla pyyntilaitteilla saadut pienpedot.

Tulokset julkaistaan ja palkinnot jaetaan Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 20.2.


NAHKAROJEKTI 2018 11.12.2018

Nahankeräyksen ensimmäinen keräilyerä on lähtenyt tehtaalle. Nahkojen lukumäärä yllätti, kokonaismäärä nyt lastatussa kuormassa oli 268 nahkaa. Listat toimittajista on lähetetty ostajalle, joten maksut seuroille luultavasti tulevat vielä tämän vuoden puolella.

Nahkoja voi tuoda edelleen keräyspaikalle.

Kiitokset toimittaneille seuroille hyvästä työstä. Menestystä loppuvuodelle.


TIEDOTE 12.11.2018

Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen hirveä metsästävät seurat / seurueet ovat osallistuneen EVIRAn hirven näivetystaudin levinneisyyttä kartoittavaan tutkimukseeen. Suomussalmelta on toimitettu 30 hirvenpäätä EVIRAn Oulun toimipisteeseen.

Tutkimustulokset ovat olleet puhtaita kaikissa toimitetuissa näytteissä.

RHY tukee pienpetopyyntiä toimintasuunnitelman mukaisesti. Pyyntirautoja on taas saatavilla.Vuoden 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään metsästäjille kohdennettu ensiapukurssi. Kurssin opettajina toimivat SPR Suomussalmen osaston kouluttajat. Kurssilla käydään läpi hätäensiapua sovellettuna metsästystilanteisiin.


Kurssi pidetään Ruukinkankaan koululla ( Rappu B ) 19.9. klo 17 alkaen. Kesto 3 - 4 tuntia.

Rhy vastaa kurssin kustannuksista.
Yhdistyksen nettisivut on vihdoin saatu nykyaikaisemmalle palvelimelle.

Sivujen siirtämiseen palkattiin kunnan kesätyösetelillä ysiluokalta päässyt Antti Oikarinen. Kiitokset Antille hyvästä työstä.