Tiedotteet

Tiedote 31.7.2020

Käärmekankaan ampumaradan hirvirata on taas sähköverkossa.

Ampumassa voi siis käydä. Varaukset entiseen tapaan toiminnanohjaajan kautta. Varaukset pyritään laittamaan näkyville tapahtumakalenteriin.


Tiedote 8.7.2020

Koiranpentu nuorelle metsästäjälle

Koiranpentu luovutettiin Anniina Moilaselle maanantaina ampumaradalla. Ylä-Kainuu lehden toimittajakin oli mukana, juttu lehdessä lähiaikoina.

Suuret kiitokset asiassa mukana olleille: Kasvattaja Pentti Kinnunen ,avainpalvelu Mikko Kyllönen ja Valmakauppa Suomussalmi.

TIEDOTE 2.7.2020


Tapahtumat - osioon ja tapahtumakalenteriin lisätty toteutettavat ammunnat ja kokeet.

TIEDOTE 12.6.

Ulkovuorilautojen maalausta voisi käydä tekemässä viikonlopun aikana.

Maalit ja muut tarpeet löytyy taukovaunusta.

Minulta lisätietoja tarvittaessa.

Ale


TALKOOVUOROTTELU

Käärmekankaan talkoopaleveriin oli saapunut 20 eri seurojen / seurueiden edustajaa. Tämäniltaisen palaveri tuloksena saatiin alustava vuoroluettelo talkootöiden suorittamiseksi.

Viikottain talkoomiehistä huolehtivat:

Vko 23 Ahvela ja Kovajärvi

Vko 24 Kovajärvi

Vko 25 Kylmäjoki ja Martinselkonen

Vko 26 Kuivajärvi ja Kuurtola

Vko 27 Pajusuo

Vko 28 Vuokki ja Näätälä

Vko 29 Ahvela ja Juha Heikkisen seurue

Vko 30 Suomussalmen urheiluampujat

Vko 31 Raate ja Saapaskoski

Päivittäin talkootyövoiman tarve on yleensä pari henkilöä.

Erityistilanteista ja mahdollisista viikonloppuna tehtävistä talkootöistä ilmoitetaan erikseen.

Muistakaa kirjata talkootyötunnit taukovaunussa olevaan kirjanpitoon.

T AleTIEDOTE 30.5.2020. "RUTU KUULUU KOHTA RUUNUN METÄSTÄ" tuommonen sanonta oli joskus aikoinaan.

Maanantaina aloitetaan uuden rakennuksen perustamistyöt. Paikalle saapuu työhön palkattu kirvesmies ja joitakin rakentamistoimikunnan jäseniä.

Maanantai iltana 1.6. klo 18 olisi tilaisuus jossa esitellään tulevaa rojektia seurojen ja muiden yhteistyötahojen edustajille. ( kutsu lähetetty oma-riistan kautta seurojen yhteyshenkilöille aiemmin). Yritetään koordinoida samalla talkootyövoiman jakautumista työvaiheiden tarpeen mukaan.

EU- rahoituksen ( 60% kuluista, n 54000 € ) täysimääräinen saaminen edellyttää noin 450 henkilötyötunnin talkoopanosta. Toivottavasti te, arvoisat Suomussalmelaiset metsästäjät, erilaisten harrastusyhdistyksien jäsenet ja muut yhteisestä asiasta kiinostuneet annatte työpanoksenne tähän projektiin.

MUISTETAAN KORONAN TUOMAT RAJOITUKSET.

T. Ale


TIEDOTE 19.5.2020

KÄÄRMEKANKAAN RAKENNUSPROJEKTIN TALKOOPALAVERI
Rakennusprojekti on nyt aloitusvaiheessa.
Koronarajoitusten hellittäessä kutsun seurojen edustajia Käärmekankaan ampumaradalle talkoopalaveriin 1.6. klo 18.00.

KORONAN rajoitukset huomioiden toivomme paikalle yhtä henkilöä seurasta.
Muistetaan keskinäiset etäisyydet ja jäädään kotiin jos ollaan sairaana.

Palaverissa on tarkoitus koordinoida rakennustöissä tarvittavan talkootyövoiman ajallista jakautumista.

Rakennustyöhön on löytynyt ammattitaitoinen kirvesmies. Työn tarkoituksenmukaisen edistymisen mahdollistamiseksi olisi hänellä hyvä olla apuna joka päivä joku talkootyöntekijä.TIEDOTE 11.5.2020

Koiranpentu tarjolla nuorelle hirvikoiraharrastuksesta kiinnostuneelle metsästäjälle

Suomussalmen riistanhoitoyhdistys ja kasvattaja Pentti Kinnunen lahjoittavat Jämtlanninpystykorvan pennun nuorelle Suomussalmelaiselle metsästäjälle.

Pennut ovat syntyneet 6.5. ja luovutus heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan.

Pentueen emä on Kukonkylän Eve Fi 25879/13 , isä Rukkipuron Kosti Fi 18992/17

Lahjoituspennun saajan on sitouduttava koiran hyvään hoitamiseen ja rodunomaisten ominaisuuksien kehittämiseen, mielellään koiraa tulisi käyttää myös käyttökokeissa.

Lahjoituksen saavalla nuorella tulee olla metsästyskortti ja jäsenyys Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksessä.

Koirasta kiinnostuneet voivat lähettää vapaamuotoisen hakemuksen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle.

Hakemukseen tulee kirjata perustelut miksi juuri sinä haluat saada lahjoituspennun. Perusteluihin lisäät myös metsästäjänumerosi, missä sinulla on metsästysmahdollisuudet, metsästysseura, yms hyviä perusteluja.

Lisäksi voit kertoa haluatko uros vai naaraspennun.

Lähetä hakemus juhannukseen mennessä osoitteeseen:

Suomussalmen Rhy

Hirvikatu 18

89600 SuomussalmiTiedote 8.5.2020

Tänään riisuttiin ampumaradan huoltorakennuksesta polttokelvoton materiaali.

Rötiskö odottaa kaivinkonetta ja tulitikkuja.

Lisäsin nettisivustoon kuva-albumin jonne pudotellaan kuvia tarvittaessa.

Uuden rakennuksen valmistelut etenee hyvin. Kesäkuun alussa vapautuu myös kokoontumisrajoituksia, 50 hengen kokoontumisia sallitaan. Silloin voidaan kutsua talkoomiehiä kasaan.

Ikkunat on purettu ja kasattu muovin alle. Panin ne Toriin myyntiin 50 eurolla. Josko ne menis sillai kun eivät ilmaiseksi kelvanneet. Mitat 150 x 120.


T Ale
TIEDOTE 4.5.2020

Käärmekankaan rakennusrojekti.

Nykyinen ampmaratarakennus puretaan lähiaikoina pois uuden tieltä.

Oma riista viestipalvelun kautta on lähetetty Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen jäsenille tarjous purettavan rakennuksen tarvikkeista. Varauksia voi ilmoitella allekirjoittaneelle.
TIEDOTE 7.4.2020 HIRVIVEROTUKSESTA


Hirvenpyyntiluvat vuodelle 2020 on haettava Riistakeskukselta huhtikuun loppuun mennessä.

Suomussalmen Riistanhoitoyhdistyksen hallitus on kokouksessaan

tehnyt esityksen pyydettävien eläinten määrästä ja metsästysperiaatteista.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan talvehtiva hirvitiheys on Suomussalmen alueella ylittämässä 3,3 hirven rajaa/1000 hehtaaria kohti. Luku on Alueellisen riistaneuvoston asettaman tiheyshaarukan ylärajalla. Luonnonvarakeskus suosittelee, että Suomussalmen
Riistanhoitoyhdistyksen alueella talvehtivan hirvikannan tiheys olisi
metsästyskauden päättyessä 2,9 hirveä/1000 hehtaarille.

Kokouksessaan Riistanhoitoyhdistyksen hallitus päätyi pitkällisen keskustelun jälkeen siihen, että jäävä tavoitekanta olisi 3,0 hirveä/1000 hehtaarilla. Tämä päätös, mikäli hirvilupien myöntäjä Suomen Riistakeskus päätyy samaan ratkaisuun, tietäisi rajua hirvikannan leikkausta.

Viime vuonna kaadettiin 489 hirveä ja tavoite tulevalle syksylle on 812 hirveä.
Ovatko LUKE:n arviot kannasta oikeat ja kestääkö hirvikanta tämän leikkauksen,
on suuri kysymys!

Taustalla päätökseen on pelko hirvikannan riistäytymisestä liian
suureksi, tätä myötä hirvikolaririski ja metsänomistajien kovat paineet hirvikannan
kurissa pitämiseksi. Luonnonvarakeskus on Metsälehden mukaan arvioinut
hirvieläinten vuosittain aiheuttamiksi metsätuhoiksi kasvu- ja laatutappioina koko
maassa 50 milj. euroa. Tästä korvataan metsänomistajille keskimäärin 1,4 milj.
euroa. Maatalousministeri Leppä on asiasta vihainen.


Riistanhoitoyhdistyksen hallituksen periaatteet metsästyksen järjestämiseksi ovat seuraavat: Suomussalmen kunnan alue jaetaan kahteen verotuslohkoon, eli Näljängän alue käsittäisi Taivalkosken rautatien ja Pesiönkylä – Joukokylän tien rajaaman läntisen alueen ja muu itäisempi alue olisi yhtenäisenä verotusalueena. Näljängän alueella verotus olisi 2,4

hirveä/1000 hehtaarilta ja muulla alueella 1,5 hirveä/1000 hehtaarilta.


Tavoite jäävän hirvikannan rakenteeksi olisi 1,5 lehmää yhtä urosta kohti. Aiemminkin voimassa ollut aikuisehto pidettäisiin voimassa. Tällä aikuisehdolla, jossa puolet kaadettavista hirvistä olisi vasoja, ehkäistäisiin liiallinen aikuisten hirvien pyynti ja kannustetaan vasojen metsästämiseen. Jotta hirvikanta säilyisi elinvoimaisena tulisi hirviä ampua tasaisesti

molempia sukupuolia, ja myös kaikista ikäluokista.


Mikäli Riistakeskus myöntää hirvenpyyntiluvat RHY:n hallituksen esittämällä tavalla, lopullinen vastuu siirtyy luvanhaltijoille ja jokaiselle liipaisimen puristajalle. RHY:n hallitus toivoo, että hirvikannan käydessä metsästykselle turmiolliseksi, metsästystä niin seuroissa kuin yhteislupien hallinnoissa olisi voitava rajoittaa hirvikannan säilymiseksi.

Hirvilupien hakijoille ongelmalliseksi asiaksi on muodostumassa se, että ampumakokeiden järjestäminen Riistakeskuksen päätöksellä Korona -pandemian takia on kielletty toistaiseksi. Mikäli muuta ratkaisua ei
löydy, tämä tulee aiheuttamaan luvanhakijoiden keskuudessa ongelmia.TIEDOTE 3.4.2020

Ampumakokeet kevään osalta on nyt saanut lopullisen tuomion. Valmiuslain voimassaoloa on jatkettu toukokuulle. Ampumakoe 18.4. on siis peruttu

TIEDOTE 18.3.2020

Ministeriön ja Riistakeskuksen päätösten mukaisesti ampumakokeet perutaan ainakin 13.4. saakka. Koronasta johtuvat kokoontumisrajoitukset tuskin loppuvat nykyisen valmiuslain käyttönottoasetuksen voimassaoloaikana, joten 18.4. suunniteltu ammuntakin todennäköisesti joudutaan peruuttamaan.

TIEDOTE 17.3.2020

Valmiuslain mukana tuli kokoontumisrajoituksia yleisötilaisuuksiin. Hirvikoeammunnat on nyt kriittisen tarkastelun alla. Miten voisimme toteuttaa nämä 3 kevään ampumatilaisuutta yleistä terveystilannetta vaarantamatta? Pyrimme etsimään toimintatapaa toteuttaa koeammunnat suunnitellulla tavalla.

Kokeiden peruminenkin voi olla mahdollista. Se olisi suuri harmi niille jotka odottelivat suoritusta kevään lupahakua ajatellen.


TIEDOTE 14.3.2020

METSÄSTÄJÄKURSSI PERUUNTUU, AMMUNNAT PYRITÄÄN JÄRJESTÄMÄÄN

Suomussalmen kunta kieltää seurojen ja yhdistyksen tilaisuudet kiinteistöissään. Myös Kianta-opiston kurssit on peruttu 31.5.2020 saakka. Myös yleisötilaisuuksia kehotetaan perumaan.

Metsästäjäkurssi on perinteisesti toteutettu yhteistyössä Kianta-opiston kanssa sen luokkatiloissa. Metsästäjätutkinnot on myös pidetty samoissa tiloissa.

Tilojen puuttumisen ja yleisötilaisuuksien välttämiskehotuksen vuoksi joudumme siis perumaan sunnitellun metsästäjäkurssin ja kevään metsästäjätutkinnot.

Pyrimme pitämään riittävän määrän metsästäjätutkintoja ennen syksyn metsästyskauden alkua. Toivottavasti saamme ampumaradan huoltorakennuksen valmiiksi kesän aikana, silloin pitäisimme koetilaisuudet ampumaradalla.

Kokeiden ajankohdista ilmoitetaan näiden nettisivujen lisäksi ylä-kainuu lehdessä.

Kokeeseen on hyvä valmistautua tilaamalla opiskelumateriaalia kotiin.

Kevään ampumakokeet pyritään järjestämään suunnitelman mukaan.

Kokeeseen tulijoiden on tietenkin hyvä tiedostaa tämän kulkutaudin vaatimat varotoimet. Sairaana ei pidä tulla koepaikalle.


TIEDOTE 19.2.2020

SRVA toimijoille koulutusta kevään aikana.

Samalla päivitetään SRVA-tehtäviin osallistuva henkilöstö Suomussalmen alueella.

SRVA kolarihirvi- tehtävissä toimivilta edellytetään ammattitaitoa hirvenpyyntiin, ja ennenkaikkea hänellä tulisi olla kokenut koira joka pystyy tehtävään.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys toiminnanohjaajaan s.postilla: suomussalmi@rhy.riista.fi


TIEDOTE 12.2.2020

Rhy:n vuosikokous oli 11.2. Paikalla oli 33 kokousedustajaa.

Kokouksen merkittävin päätös oli Käärmekankaan huoltorakennuksen uudistaminen. Hallitus valtuutettiin ottamaan rakennusaikaisen käyttöpääoman turvaamiseksi pankkilainaa. Tavoitteena on saada uusi huoltorakennus käyttöön elokuun alkuun mennessä. Tavoite edellyttää ammattitaitoisen kirvesmiehen löytämistä työhön ja tietenkin suurta määrää aktiivista talkootyövoimaa.

Pienpetopyyntikisaan ilmoitti saaliinsa 24 henkilöä. Yhteensä pienpetoja ilmoitettiin saaliiksi 175 kpl. Markku Pöllänen oli saalistanut eniten pienpetoja. Tänä vuonna ilmoitettiin saaliiksi myös 4 hilleriä, joita ei aiemmin ole tilastoissa esiintynyt.

Voittajaa muistetaan lahjakortilla, lisäksi arvottiin 3 lahjakorttia ja 10 pyyntiraudat.

Lahjakortin saivat: Teemu Pyykkönen, Marko Helenius ja Lauri Manninen.

Pyyntiraudat: Tero Vesterlund, Hannu Sirviö, Alpo Lapinlampi, Ilpo Heikkinen, Kalervo Kaltio, Jamo Tolonen, Veli Heikkinen, Miika Maatsalo, Kyösti Huttu ja Heikki Väisänen.

Palkinnot on noudettava maaliskuun loppuun mennessä.

Koulutustilaisuudet ja ampumakokeet kirjataan tapahtumakalenteriin, ne ilmoitetaan myös Ylä-Kainuu lehdessä ja Riista.fi palvelussa.


TIEDOTE 3.2.2020

Vuosikokous lähestyy.

Seurojen mahdolliset esitykset vuosikokoukselle pitää olla toimitettu toiminnanohjaajalle 10.2. mennessä. Kokoustilaisuudessa esilletuoduista asioista ei voida tehdä virallisia päätöksiä.

Muistakaapa ilmoittaa pienpetosaaliit toiminnanohjaajalle.

Pieniä palkintoja jaetaan Rhy:n vuosikokouksessa.TIEDOTE 21.1.2019

Hirvennahkojen keräyksen tulos oli 241 nahkaa.

Luettelo toimittaneista seuroista on tänään lähetetty ostajalle.

Kiitokset yhteistyöstä seuroille, ja ennenkaikkea Kemppaisem Saulille, jonka tontilla keräyspaikka oli.TIEDOTE 10.1.2020

RHY:n vuosikokous 11.2.2020 klo 18.00 Suomussalmen nuorisoseuran talolla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00

Kokouksessa käsitellään lakisääteisten (Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta 8 §) asioiden lisäksi Käärmekankaan ampumaradan huoltorekennuksen uusimista koskevat asiat.


Kokouksessa tehdään päätös rakennuksen uusimisesta ja rakennusvaiheen käyttörahoituksen järjestelyistä.TIEDOTE 20.11.2019

Leader rahoitus Käärmekankaan ampumaradan huoltorakennuksen uusimiseksi on varmistunut. Rakennuslupa hankkeelle saatiin jo alkusyksystä.

Rakennussuunnitelmasta tiedotetaan lisää vuosikokouksessa ja erikseen pidettävässä rakennusrojektin suunnittelu tilaisuudessa.


TIEDOTE 15.5.2019

Kohdistusradan taulukehikot on nyt uusittu. Kiitokset Suomussalmen urheiluampujien ahkerille talkoomiehille.

Tauluja ei saa laittaa taulukehikon pystytolppiin.


TIEDOTE 11.4.2019

HIRVIEN VEROTUSSUUNNITELMA 2019

Luonnonvarakeskus on julkaissut lukuja hirvikannan talvehtivan kannan suuruudesta. Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella talvehtiva kanta on 2,8 hirveä / 1000ha. Viime vuonna luku oli 2,9, joten pienoista laskua tuli viime jahtikauden tuloksena.

Hirvikannan uros/ naaras suhde on 1,51 mikä on hyvä taso.
Verotussuunnitelma 2018 tehtiin 2,9 tavoitetason mukaisesti. Hyvät metsästysolosuhteet edesauttoi metsästyksen onnistumista ja saalis % oli hieman yli 92.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus pohti 9.4. kokouksessaan tulevaa jahtikautta. Päädyttiin esittämään riistakeskukselle talvehtivan kannan tavoitetasoksi 2,85 / 1000 ha ja talvikannan vasaosuudeksi 23 %. Verotuslaskuri antoi tavoitteeksi 408 lupaa tason saavuttamiseksi, ja kun arvioitiin onnistumistodennäköisyys 92 % päästiin 443 lupaan, jota esitetään Suomussalmen kaatolupien määräksi metsästyskaudelle 2019. Vähennystä vuodesta 2018 on 97 kpl.

Aikuisehto esitetään koko alueelle. Suomussalmi jaetaan viimevuotisilla rajauksilla kahteen verotuslohkoon. Poistuma pohjoiselle 1,2 ja etelälle 0,8 hirveä / 1000 ha

Suomussalmella etelälohkon parantunut kehitys huomioidaan siten, että kaatolupien vähennys kohdistetaan ns. pohjoislohkolle.

Riistanhoitoyhdistys piti kaatoluvan hakijoille 10.4. tiedotustilaisuuden. Paikalla oli 28 hirviporukoiden edustajaa.

Tilaisuudessa esiteltiin hirvien verotuksen suunnittelua ja historiaa, sekä onnistumista usean vuoden aikaperspektiivillä. Hirvien vuodenaikainen vaellus aiheuttaaa haasteita hirvien verotukseen. Kainuu näyttää onnistuneen hirviverotuksen suunnittelussa aika hyvin. Kiitos siitä kuuluu paljolti metsästäjille aktiivisesta havaintojen kirjaamisesta. Kun lisäksi kannanarviointimenetelmät ovat kehittyneet ja lentolaskennat tukevat laskuperusteita, on tämä asia aika hyvin hanskassa

Sirpalealueista keskusteltiin. Seuroilla kannattaa huomioida omat ns sirpalealueet, joille he itse eivät tule saamaan hirven pyyntioikeutta. Kaikki palstat olisi hyvä saada metsästyksen piiriin, joten jos jonkin seuran sirpalealue on yhteydessä esim napuriseuran maihin, olisi syytä käydä avoin keskustelu aluejärjestelyistä. Yhteistyö seurojen kanssa tässä asiassa on hyväksi.

Toivotan hyvää kevättä. Pyyntikausi jatkuu.

AleTULEVIA TAPAHTUMIA

Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi alkaa maanantaina 8.4. klo 18 Kianta-opiston tiloissa.

Kurssille voi ilmoittautua suoraan Kianta-opistoon. Myös kurssin alkaessa voi ilmoittautua suoraan kurssipaikalla. Kurssilaisilta peritään Kianta-opiston kurssimaksu.

Hirvenmehtuusta

Infotilaisuus pyyntiluvan hakijoille järjestetään 10.4. Karhulanvaaran koulun auditoriossa. RHY:n hirviverotus suunnitelman ja-esityksen lisäksi katellaan hirviverotuksen suunnittelun perusteita ja historiaa.


TIEDOTE 21.2.2019 Vuosikokouskuulumisia

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.2.2019. Paikalle oli saapunut 37 henkilöä.

Riistapäällikkö Jukka Keränen kertoi ajankohtaisia asioita riistahallinnon rintamalta.
Suomussalmen väki vanhenee, samoin metsästäjäkunta. Nuoria tarvittaisiin mukaan
metsästysharrastuksen pariin. Naismetsästäjiä on viime aikoina tullut lisää,
mikä on positiivinen asia. Metsästysseuroilla on suuri tehtävä antaa uusille
mahdollisuuksia päästä sisään metsästysharrastukseen.

Palkintoja ja huomionosoituksiakin jaettiin

Erkki Mäkeläinen palkittiin vuosikymmenien aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta
hopeisella ansiomerkillä.

Pienpetokisan kolme parasta palkittiin lahjakorteilla ja lisäksi arvottiin 3 lahjakorttia
sekä kymmenet pyyntiraudat kaikkien kisaan osallistujien kesken.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman merkittävin kohta on Käärmekankaan ampumaradan
huoltorakennuksen uudistamisprojektin aloittaminen. Alustavan suunnitelman
mukaan entisen tilalle rakennettava huoltorakennus palvelisi paremmin radan
käyttäjiä ja toimisi kokoontumistilana seuroille ja tarvittaessa myös muille
yhdistyksille. Hankkeen toteuttamiseksi pyritään saamaan myös ulkopuolista
rahoitusta.

Ammuntakokeet alkavat käärmekankaalla 30.3. Tarkemmin ajankohdat selviävät Riista.fi sivujen
tapahtumahaku-osiosta. Sieltä löytyvät myös metsästäjäkurssit ja
metsästäjätutkinnot. Myös näiden sivujen tapahtumakalenteriin tulee samat
tiedot. Myös Ylä-Kainuu lehteen tulee ilmoitus Rhy:n tapahtumista.


PIENPETOKISAN TULOKSET 2018

Saaliinsa ilmoitti 33 pienpetopyytäjää. Kettuja 48, Näätiä 116, Minkkejä 64 kpl, yht. 228

1. Hannu Keränen 32 pienpetoa (1/30/1)

2. Markku Pöllänen 26 pienpetoa (0/19/7)

3. Marko Helenius 24 pienpetoa (12/4/8)

Arpajaisvoitot seuraaville

Lahjakortit:

Jyrki Anttonen, Kyösti Huttu, Tero Westerlund

Pyyntiraudat:

Heli Sirviö, Esko Matero, Veli Heikkinen, Reino Oittinen, Joni Lassila,


Teemu Pyykkönen, Kalervo Kaltio, Antti Oittinen, Ilpo Heikkinen Antti-Jussi Räsänen.


Palkinnot ja arpajaisvoitot voi noutaa toiminnanohjaajaltaTIEDOTE 2.1.2019 PIENPETOKILPAILU

Perinteinen Suomussalmen riistanhoitoyhdistyken pienpetokilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Pyydän metsästäjiä ilmoittamaan vuoden 2018 pienpetosaaliinsa ( Kettu , Näätä , Supi, Mäyrä ja Minkki ) 15.2.2019 mennessä toiminnanohjaajalle. Käytä sähköpostia tai tekstiviestiä.

Kilpailuun hyväksytään henkilön itse ampumat tai omilla pyyntilaitteilla saadut pienpedot.

Tulokset julkaistaan ja palkinnot jaetaan Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 20.2.


NAHKAROJEKTI 2018 11.12.2018

Nahankeräyksen ensimmäinen keräilyerä on lähtenyt tehtaalle. Nahkojen lukumäärä yllätti, kokonaismäärä nyt lastatussa kuormassa oli 268 nahkaa. Listat toimittajista on lähetetty ostajalle, joten maksut seuroille luultavasti tulevat vielä tämän vuoden puolella.

Nahkoja voi tuoda edelleen keräyspaikalle.

Kiitokset toimittaneille seuroille hyvästä työstä. Menestystä loppuvuodelle.


TIEDOTE 12.11.2018

Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen hirveä metsästävät seurat / seurueet ovat osallistuneen EVIRAn hirven näivetystaudin levinneisyyttä kartoittavaan tutkimukseeen. Suomussalmelta on toimitettu 30 hirvenpäätä EVIRAn Oulun toimipisteeseen.

Tutkimustulokset ovat olleet puhtaita kaikissa toimitetuissa näytteissä.

RHY tukee pienpetopyyntiä toimintasuunnitelman mukaisesti. Pyyntirautoja on taas saatavilla.Vuoden 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään metsästäjille kohdennettu ensiapukurssi. Kurssin opettajina toimivat SPR Suomussalmen osaston kouluttajat. Kurssilla käydään läpi hätäensiapua sovellettuna metsästystilanteisiin.


Kurssi pidetään Ruukinkankaan koululla ( Rappu B ) 19.9. klo 17 alkaen. Kesto 3 - 4 tuntia.

Rhy vastaa kurssin kustannuksista.
Yhdistyksen nettisivut on vihdoin saatu nykyaikaisemmalle palvelimelle.

Sivujen siirtämiseen palkattiin kunnan kesätyösetelillä ysiluokalta päässyt Antti Oikarinen. Kiitokset Antille hyvästä työstä.