Tiedotteet

TIEDOTE 18.3.2020

Ministeriön ja Riistakeskuksen päätösten mukaisesti ampumakokeet perutaan ainakin 13.4. saakka. Koronasta johtuvat kokoontumisrajoitukset tuskin loppuvat nykyisen valmiuslain käyttönottoasetuksen voimassaoloaikana, joten 18.4. suunniteltu ammuntakin todennäköisesti joudutaan peruuttamaan.

TIEDOTE 17.3.2020

Valmiuslain mukana tuli kokoontumisrajoituksia yleisötilaisuuksiin. Hirvikoeammunnat on nyt kriittisen tarkastelun alla. Miten voisimme toteuttaa nämä 3 kevään ampumatilaisuutta yleistä terveystilannetta vaarantamatta? Pyrimme etsimään toimintatapaa toteuttaa koeammunnat suunnitellulla tavalla.

Kokeiden peruminenkin voi olla mahdollista. Se olisi suuri harmi niille jotka odottelivat suoritusta kevään lupahakua ajatellen.


TIEDOTE 14.3.2020

METSÄSTÄJÄKURSSI PERUUNTUU, AMMUNNAT PYRITÄÄN JÄRJESTÄMÄÄN

Suomussalmen kunta kieltää seurojen ja yhdistyksen tilaisuudet kiinteistöissään. Myös Kianta-opiston kurssit on peruttu 31.5.2020 saakka. Myös yleisötilaisuuksia kehotetaan perumaan.

Metsästäjäkurssi on perinteisesti toteutettu yhteistyössä Kianta-opiston kanssa sen luokkatiloissa. Metsästäjätutkinnot on myös pidetty samoissa tiloissa.

Tilojen puuttumisen ja yleisötilaisuuksien välttämiskehotuksen vuoksi joudumme siis perumaan sunnitellun metsästäjäkurssin ja kevään metsästäjätutkinnot.

Pyrimme pitämään riittävän määrän metsästäjätutkintoja ennen syksyn metsästyskauden alkua. Toivottavasti saamme ampumaradan huoltorakennuksen valmiiksi kesän aikana, silloin pitäisimme koetilaisuudet ampumaradalla.

Kokeiden ajankohdista ilmoitetaan näiden nettisivujen lisäksi ylä-kainuu lehdessä.

Kokeeseen on hyvä valmistautua tilaamalla opiskelumateriaalia kotiin.

Kevään ampumakokeet pyritään järjestämään suunnitelman mukaan.

Kokeeseen tulijoiden on tietenkin hyvä tiedostaa tämän kulkutaudin vaatimat varotoimet. Sairaana ei pidä tulla koepaikalle.


TIEDOTE 19.2.2020

SRVA toimijoille koulutusta kevään aikana.

Samalla päivitetään SRVA-tehtäviin osallistuva henkilöstö Suomussalmen alueella.

SRVA kolarihirvi- tehtävissä toimivilta edellytetään ammattitaitoa hirvenpyyntiin, ja ennenkaikkea hänellä tulisi olla kokenut koira joka pystyy tehtävään.

Toiminnasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys toiminnanohjaajaan s.postilla: suomussalmi@rhy.riista.fi


TIEDOTE 12.2.2020

Rhy:n vuosikokous oli 11.2. Paikalla oli 33 kokousedustajaa.

Kokouksen merkittävin päätös oli Käärmekankaan huoltorakennuksen uudistaminen. Hallitus valtuutettiin ottamaan rakennusaikaisen käyttöpääoman turvaamiseksi pankkilainaa. Tavoitteena on saada uusi huoltorakennus käyttöön elokuun alkuun mennessä. Tavoite edellyttää ammattitaitoisen kirvesmiehen löytämistä työhön ja tietenkin suurta määrää aktiivista talkootyövoimaa.

Pienpetopyyntikisaan ilmoitti saaliinsa 24 henkilöä. Yhteensä pienpetoja ilmoitettiin saaliiksi 175 kpl. Markku Pöllänen oli saalistanut eniten pienpetoja. Tänä vuonna ilmoitettiin saaliiksi myös 4 hilleriä, joita ei aiemmin ole tilastoissa esiintynyt.

Voittajaa muistetaan lahjakortilla, lisäksi arvottiin 3 lahjakorttia ja 10 pyyntiraudat.

Lahjakortin saivat: Teemu Pyykkönen, Marko Helenius ja Lauri Manninen.

Pyyntiraudat: Tero Vesterlund, Hannu Sirviö, Alpo Lapinlampi, Ilpo Heikkinen, Kalervo Kaltio, Jamo Tolonen, Veli Heikkinen, Miika Maatsalo, Kyösti Huttu ja Heikki Väisänen.

Palkinnot on noudettava maaliskuun loppuun mennessä.

Koulutustilaisuudet ja ampumakokeet kirjataan tapahtumakalenteriin, ne ilmoitetaan myös Ylä-Kainuu lehdessä ja Riista.fi palvelussa.


TIEDOTE 3.2.2020

Vuosikokous lähestyy.

Seurojen mahdolliset esitykset vuosikokoukselle pitää olla toimitettu toiminnanohjaajalle 10.2. mennessä. Kokoustilaisuudessa esilletuoduista asioista ei voida tehdä virallisia päätöksiä.

Muistakaapa ilmoittaa pienpetosaaliit toiminnanohjaajalle.

Pieniä palkintoja jaetaan Rhy:n vuosikokouksessa.TIEDOTE 21.1.2019

Hirvennahkojen keräyksen tulos oli 241 nahkaa.

Luettelo toimittaneista seuroista on tänään lähetetty ostajalle.

Kiitokset yhteistyöstä seuroille, ja ennenkaikkea Kemppaisem Saulille, jonka tontilla keräyspaikka oli.TIEDOTE 10.1.2020

RHY:n vuosikokous 11.2.2020 klo 18.00 Suomussalmen nuorisoseuran talolla. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 17.00

Kokouksessa käsitellään lakisääteisten (Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta 8 §) asioiden lisäksi Käärmekankaan ampumaradan huoltorekennuksen uusimista koskevat asiat.


Kokouksessa tehdään päätös rakennuksen uusimisesta ja rakennusvaiheen käyttörahoituksen järjestelyistä.TIEDOTE 20.11.2019

Leader rahoitus Käärmekankaan ampumaradan huoltorakennuksen uusimiseksi on varmistunut. Rakennuslupa hankkeelle saatiin jo alkusyksystä.

Rakennussuunnitelmasta tiedotetaan lisää vuosikokouksessa ja erikseen pidettävässä rakennusrojektin suunnittelu tilaisuudessa.


TIEDOTE 15.5.2019

Kohdistusradan taulukehikot on nyt uusittu. Kiitokset Suomussalmen urheiluampujien ahkerille talkoomiehille.

Tauluja ei saa laittaa taulukehikon pystytolppiin.


TIEDOTE 11.4.2019

HIRVIEN VEROTUSSUUNNITELMA 2019

Luonnonvarakeskus on julkaissut lukuja hirvikannan talvehtivan kannan suuruudesta. Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella talvehtiva kanta on 2,8 hirveä / 1000ha. Viime vuonna luku oli 2,9, joten pienoista laskua tuli viime jahtikauden tuloksena.

Hirvikannan uros/ naaras suhde on 1,51 mikä on hyvä taso.
Verotussuunnitelma 2018 tehtiin 2,9 tavoitetason mukaisesti. Hyvät metsästysolosuhteet edesauttoi metsästyksen onnistumista ja saalis % oli hieman yli 92.

Riistanhoitoyhdistyksen hallitus pohti 9.4. kokouksessaan tulevaa jahtikautta. Päädyttiin esittämään riistakeskukselle talvehtivan kannan tavoitetasoksi 2,85 / 1000 ha ja talvikannan vasaosuudeksi 23 %. Verotuslaskuri antoi tavoitteeksi 408 lupaa tason saavuttamiseksi, ja kun arvioitiin onnistumistodennäköisyys 92 % päästiin 443 lupaan, jota esitetään Suomussalmen kaatolupien määräksi metsästyskaudelle 2019. Vähennystä vuodesta 2018 on 97 kpl.

Aikuisehto esitetään koko alueelle. Suomussalmi jaetaan viimevuotisilla rajauksilla kahteen verotuslohkoon. Poistuma pohjoiselle 1,2 ja etelälle 0,8 hirveä / 1000 ha

Suomussalmella etelälohkon parantunut kehitys huomioidaan siten, että kaatolupien vähennys kohdistetaan ns. pohjoislohkolle.

Riistanhoitoyhdistys piti kaatoluvan hakijoille 10.4. tiedotustilaisuuden. Paikalla oli 28 hirviporukoiden edustajaa.

Tilaisuudessa esiteltiin hirvien verotuksen suunnittelua ja historiaa, sekä onnistumista usean vuoden aikaperspektiivillä. Hirvien vuodenaikainen vaellus aiheuttaaa haasteita hirvien verotukseen. Kainuu näyttää onnistuneen hirviverotuksen suunnittelussa aika hyvin. Kiitos siitä kuuluu paljolti metsästäjille aktiivisesta havaintojen kirjaamisesta. Kun lisäksi kannanarviointimenetelmät ovat kehittyneet ja lentolaskennat tukevat laskuperusteita, on tämä asia aika hyvin hanskassa

Sirpalealueista keskusteltiin. Seuroilla kannattaa huomioida omat ns sirpalealueet, joille he itse eivät tule saamaan hirven pyyntioikeutta. Kaikki palstat olisi hyvä saada metsästyksen piiriin, joten jos jonkin seuran sirpalealue on yhteydessä esim napuriseuran maihin, olisi syytä käydä avoin keskustelu aluejärjestelyistä. Yhteistyö seurojen kanssa tässä asiassa on hyväksi.

Toivotan hyvää kevättä. Pyyntikausi jatkuu.

AleTULEVIA TAPAHTUMIA

Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi alkaa maanantaina 8.4. klo 18 Kianta-opiston tiloissa.

Kurssille voi ilmoittautua suoraan Kianta-opistoon. Myös kurssin alkaessa voi ilmoittautua suoraan kurssipaikalla. Kurssilaisilta peritään Kianta-opiston kurssimaksu.

Hirvenmehtuusta

Infotilaisuus pyyntiluvan hakijoille järjestetään 10.4. Karhulanvaaran koulun auditoriossa. RHY:n hirviverotus suunnitelman ja-esityksen lisäksi katellaan hirviverotuksen suunnittelun perusteita ja historiaa.


TIEDOTE 21.2.2019 Vuosikokouskuulumisia

Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.2.2019. Paikalle oli saapunut 37 henkilöä.

Riistapäällikkö Jukka Keränen kertoi ajankohtaisia asioita riistahallinnon rintamalta.
Suomussalmen väki vanhenee, samoin metsästäjäkunta. Nuoria tarvittaisiin mukaan
metsästysharrastuksen pariin. Naismetsästäjiä on viime aikoina tullut lisää,
mikä on positiivinen asia. Metsästysseuroilla on suuri tehtävä antaa uusille
mahdollisuuksia päästä sisään metsästysharrastukseen.

Palkintoja ja huomionosoituksiakin jaettiin

Erkki Mäkeläinen palkittiin vuosikymmenien aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta
hopeisella ansiomerkillä.

Pienpetokisan kolme parasta palkittiin lahjakorteilla ja lisäksi arvottiin 3 lahjakorttia
sekä kymmenet pyyntiraudat kaikkien kisaan osallistujien kesken.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman merkittävin kohta on Käärmekankaan ampumaradan
huoltorakennuksen uudistamisprojektin aloittaminen. Alustavan suunnitelman
mukaan entisen tilalle rakennettava huoltorakennus palvelisi paremmin radan
käyttäjiä ja toimisi kokoontumistilana seuroille ja tarvittaessa myös muille
yhdistyksille. Hankkeen toteuttamiseksi pyritään saamaan myös ulkopuolista
rahoitusta.

Ammuntakokeet alkavat käärmekankaalla 30.3. Tarkemmin ajankohdat selviävät Riista.fi sivujen
tapahtumahaku-osiosta. Sieltä löytyvät myös metsästäjäkurssit ja
metsästäjätutkinnot. Myös näiden sivujen tapahtumakalenteriin tulee samat
tiedot. Myös Ylä-Kainuu lehteen tulee ilmoitus Rhy:n tapahtumista.


PIENPETOKISAN TULOKSET 2018

Saaliinsa ilmoitti 33 pienpetopyytäjää. Kettuja 48, Näätiä 116, Minkkejä 64 kpl, yht. 228

1. Hannu Keränen 32 pienpetoa (1/30/1)

2. Markku Pöllänen 26 pienpetoa (0/19/7)

3. Marko Helenius 24 pienpetoa (12/4/8)

Arpajaisvoitot seuraaville

Lahjakortit:

Jyrki Anttonen, Kyösti Huttu, Tero Westerlund

Pyyntiraudat:

Heli Sirviö, Esko Matero, Veli Heikkinen, Reino Oittinen, Joni Lassila,


Teemu Pyykkönen, Kalervo Kaltio, Antti Oittinen, Ilpo Heikkinen Antti-Jussi Räsänen.


Palkinnot ja arpajaisvoitot voi noutaa toiminnanohjaajaltaTIEDOTE 2.1.2019 PIENPETOKILPAILU

Perinteinen Suomussalmen riistanhoitoyhdistyken pienpetokilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Pyydän metsästäjiä ilmoittamaan vuoden 2018 pienpetosaaliinsa ( Kettu , Näätä , Supi, Mäyrä ja Minkki ) 15.2.2019 mennessä toiminnanohjaajalle. Käytä sähköpostia tai tekstiviestiä.

Kilpailuun hyväksytään henkilön itse ampumat tai omilla pyyntilaitteilla saadut pienpedot.

Tulokset julkaistaan ja palkinnot jaetaan Riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa 20.2.


NAHKAROJEKTI 2018 11.12.2018

Nahankeräyksen ensimmäinen keräilyerä on lähtenyt tehtaalle. Nahkojen lukumäärä yllätti, kokonaismäärä nyt lastatussa kuormassa oli 268 nahkaa. Listat toimittajista on lähetetty ostajalle, joten maksut seuroille luultavasti tulevat vielä tämän vuoden puolella.

Nahkoja voi tuoda edelleen keräyspaikalle.

Kiitokset toimittaneille seuroille hyvästä työstä. Menestystä loppuvuodelle.


TIEDOTE 12.11.2018

Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen hirveä metsästävät seurat / seurueet ovat osallistuneen EVIRAn hirven näivetystaudin levinneisyyttä kartoittavaan tutkimukseeen. Suomussalmelta on toimitettu 30 hirvenpäätä EVIRAn Oulun toimipisteeseen.

Tutkimustulokset ovat olleet puhtaita kaikissa toimitetuissa näytteissä.

RHY tukee pienpetopyyntiä toimintasuunnitelman mukaisesti. Pyyntirautoja on taas saatavilla.Vuoden 2018 toimintasuunnitelman mukaisesti järjestetään metsästäjille kohdennettu ensiapukurssi. Kurssin opettajina toimivat SPR Suomussalmen osaston kouluttajat. Kurssilla käydään läpi hätäensiapua sovellettuna metsästystilanteisiin.


Kurssi pidetään Ruukinkankaan koululla ( Rappu B ) 19.9. klo 17 alkaen. Kesto 3 - 4 tuntia.

Rhy vastaa kurssin kustannuksista.
Yhdistyksen nettisivut on vihdoin saatu nykyaikaisemmalle palvelimelle.

Sivujen siirtämiseen palkattiin kunnan kesätyösetelillä ysiluokalta päässyt Antti Oikarinen. Kiitokset Antille hyvästä työstä.