Suurriista virka-apu

Riistanhoitoyhdistys ylläpitää valmiutta virka-avun antamiseen poliisille suurriistakonflikteissa.

Suurriista virka-apua annetaan hirvieläinten ja suurpetojen, sekä villisikojen korareissa. Lisäksi toimitaan myös häiriötä aiheuttavien eläinten karkotustehtävissä.

Liikennetehtävissä tehtävänä on jäljittää ja tarvittaessa lopettaa liikenne-onnettomuudessa loukkaantunut eläin. Tehtävällä on vahva eläinsuojelullinen merkitys.

Virka-apu pyynnöt tulevat suoraan poliisilta tai hätäkeskukselta.

Jouduttaessa liikenneonnettomuuteen hirvieläimen, suurpedon tai villisian kanssa tulee aina soittaa hätäkeskukseen.

Kolaripaikalla liikuttaessa on syytä huomioida se, että loukkaantunut eläin voi olla vaarallinen