Suurpetojen seuranta

Suurpetojen aiheuttamat vahingot ovat olleet Kainuussa korkella tasolla viime vuosien aikana. Ongelmat ovat pääsääntöisesti johtuneet kasvaneesta suurpetokannasta,sekä liian vähäisestä petojen metsästyksestä, koska ministeriöllä on ollut tiukka linja lupakiintiö päätöksissä.


Kiintiöiden määrään vaikuttaa suudelta osin petohavaintojen määrä, jotka on syötety TASSU -järjestelmään, tai sitten muulla tavalla ilmoitettu LUKE:lle, joka kokoaa siitä kanta-arvion kunkin lajin kohdalta. Tätä kanta-arviota hyväksikäyttäen ministeriö tekee lupakiintiöpäätöksensä.

Petoseurannasta ja saatujen havaintojen ilmoittamiseen yhdistyksemme on panostanut viime vuosina tiedottamalla asiasta monissa tilaisuuksissa.

Havainnoista ilmoittamisessa on vielä huomattavasti parannettavaa. Havainnot ilmoitetaan Rhy:n valitsemille petoyhdysmiehille, jotka keräävät havainnoista tietoa välittäen ne sitten Luonnonvarakeskukselle (LUKE).

Koko pitäjän alueelta saatujen havaintotuloksien avulla voimme saada paremman ja lähempänä todellisuutta olevan kuvan paikkakunnalla vallitsevasta suurpetokannasta. Tästä hyötyvät kaikki eri tahot, ennen kaikkea metsästäjät.

Jokainen suurpedosta tehty havainto on tärkeä ja petoyhdysmiehelle ilmoittamisen arvoinen.

Alla osoite, jolla pääst Luonnonvarakeskuksen ( LUKE)sivuille, jossa tarjolla runsaaati erilaista tilastotietoa.


www.luke.fi