Suomussalmen RHY

Suomussalmen riistanhoitoyhdistys kuuluu Suomen riistakeskuksen Kainuun alueeseen. Yhdistyksen alueella toimii tällä hetkellä 55 metsästysseuraa. Yhdistyksessä on maksavia jäseniä noin 3300.


Yhdistyksen koko pinta-ala on 5 87900 ha, josta vesialuetta on 60200 ha. Alueesta on valtion maita 55 % ja yksityismaita 45 %. Pinta-alaltaan Suomussalmen riistanhoitoyhdistys on näin ollen maamme suurimpia.

Suomussalmen riistanhoitoyhdistyksen alue on kokonaisuudessaan poronhoitoaluetta. Erityispiirteenä voidaan mainita, että yhdistys toimii kunnassa, jonka alue rajoittuu idässä noin 150 kilometrin matkalta Venäjän rajaan. Riistanhoitoyhdistyksen alueella voit tavata luonnossa kaikki Suomessa elävät suurpedot.